Reference


Jsem vděčná za svoji práci, která je mým posláním, mým darem. Pracuji v souladu se svou duší a se svým záměrem předávat ostatním ženám vědomí své vlastní krásy a hodnoty. To, že ony jsou spokojené a že jim to přináší užitek, je pro mě největší odměnou. Děkuji všem mým milým klientkám za důvěru a za jejich laskavá vyznání. Zde je pár z nich.

laskavá vyznání

Lucie Vybíral Pastrňáková

“Jani, dovolím si pár slov, protože se mi nestává denně, že bych byla doslova nadšená z něčí práce. To, jak pracuješ s ženami zdaleka přesahuje to, co nazýváme zvěčnění okamžiku. Jsi skvělá fotografka, máš obrovský talent získat si důvěru klientky svou otevřeností a přátelským přístupem.”

01 / 05